Categories: Cestovanie

Cestovanie po pandemickej Európe: Maďarsko voľnejšie ako Slovensko

Letná dovolenka v Maďarsku počas roka 2021 je takmer rovnaká ako v iných rokoch. Zásadným rozdielom oproti situácií na Slovensku je uvoľnenejšia atmosféra. Rúška Maďarsko nemá prikázané ani v uliciach a ani v obchodoch. Sú o dobrovoľnosti. Pre slovenských návštevníkoch môže byť táto situácia trochu neobyčajná. Najmä ak nosenie rúšok je pre nás záležitosťou dlhšou než rok. Ocitnúť sa v Maďarsku znamená preskočiť časom. Protipandemické nariadenia sa síce neustále v Európe menia, no v období august až september zostávajú na uvoľnenom režime. Rúška skôr využíva staršia generácia a aj to len sporadicky.

Maďarsko, Balatón

Foto: ilustračná fotografia, pobrežie jazera Balatón

Maďarsko, aktuálne bez väčších zmien a obmedzení

Maďarsko, ako obľúbená destinácia, sa inak v zásade v ničom nemení. Cenovo je aj v roku 2021 rovnaké. Viacero hotelov trpí skôr nedostatkom Slovákov, ktorí sú zneistení situáciou, obmedzeniami, či možným uzavretím hraníc a možnou karanténou. Tento rok bolo viditeľne menej ľudí aj pri Balatóne. V konečnom dôsledku je však Maďarsko to isté, hoci nariadeniami v kontraste so Slovenskom. V hoteloch v našom prípade neprebehli kontroly očkovania, hoci z obozretnosti je dobré sa vybaviť elektronickou aplikáciou s evidenciou očkovania, prípadne papierovou formou. Pred vycestovaním za hranice je odporúčané zaregistrovať sa do formulára Ministerstva zahraničných vecí.