Spoločnosť

Obťažovanie na Pokeci kriví pohľad na podobné služby a zoznamky

Pokec.sk ako tradične najvýraznejšia služba v slovenskom internetovom priestore, patrí medzi najnavštevovanejšie portály. Napriek príchodu Facebooku a ďalších sociálnych sietí je stále obľúbeným miestom pre komunikáciu a stretávanie ľudí. Ženy, ktoré s fotografiou prichádzajú do tejto zoznamovacej, alebo diskutovacej služby, sa však po mnohé roky stretávajú so sextingom a teda obťažovaním s vulgárnymi výrazmi, ponukami a s obscénnym správaním. Samotná služba sa s týmto problémom pasuje dlhodobo a rovnako tak aj jednotlivé ženy, ktoré sa na stránkach objavujú.

Online chat, zoznamky

Pre to, aby sa stala žena obeťou takéhoto správania postačí niekoľko prvkov správania sa:

Ideálny profil, ktorý je obeťou vulgárnych správ:

  • Profil s fotografiou, nie je podmienkou atraktívna žena
  • Stav online
  • Zvedavé prechádzanie rôznymi skupinami
  • Viac fotografi v profile, zamknuté albumy, vyzývavý text

Oslovované sú pritom rôzne profily, bez ohľadu na atraktivitu ženy na fotografii. Obťažovanie taktiež prebieha rôznymi spôsobmi. Neraz jeden muž s viacerými profilmi skúša osloviť nehľadiac na vek, rôzne ženy. Samé sa stretávame s opakovanými pokusmi najmä v neskoré večerné hodiny, kedy muži skúšajú rôzne triky a tipy. Veľmi podrobne sú takéto prípady popísané v slovenskej knihe venovanej internetovej bezpečnosti (Ne)bezpečný internet (vychádza zo skúseností slovenského portálu hoax.sk). V nej sa objavujú príklady aj naozaj unikátne prípady obchodovania s použitými nohavičkami. Záujemcovia o kúpu takéhoto „materiálu“ neváhajú písať takpovediac komukoľvek ženského pohlavia a ponúkať „FO“, čo je ostatne veľmi známy pojem.

Finančná odmena, čiže „FO“, neduh zoznamky

Ponuky za finančnú odmenu sú už tradičnou súčasťou online chatu. Veľa ľudí normálnych samozrejme vytvorí aj ono nebezpečné percento ľudí nenormálnych. Kým ich komunikácia nie je obmedzená na úzky okru ľudí a skupinu, ale vychádzajú von a oslovujú viacerých, môžu pôsobiť oveľa výraznejšie a viditeľnejšie. To môže skresľovať predstavy a najmä vytvárať pocit neustáleho ohrozenia takýmito ponukami. Ponuky na „FO“ sú pritom bežné zo strany mužov rôznych vekových kategórii a často sú namierené aj k dievčatám, ktoré jasne zobrazujú vek pod 18 rokov. Takéto správanie potom vytvára pocit, že toto správanie je bežným modelom správania takejto komunity. Veľmi tomu nepomáha ani kultúra používateľov na službách ako Badoo, a podobne.

Problémom v takomto prípade je fakt, že mnoho žien sa správa pre situáciu nevhodne:

  • Na ponuky môžu reagovať a využiť ich. Vystavujú sa tak rôznym hrozbám deviantov, ich nevyspytateľnému správaniu a podporujú takéto správanie, ktoré sa môže meniť,vyostrovať a stupňovať neskôr pri iných ženách. Vytvárajú pocit, že takéto správanie ústí do úspešného docielenia toho, čo ponúkali a chceli dosiahnuť.
  • Ponuky berú na ľahkú váhu a neoznačujú ich nástrojmi, ktoré majú viesť k penalizácii účtov a sankciám k používateľom
  • Vážne návrhy a ohrozovania, vyhrážky a útoky nie sú nahlásené v rámci trestného oznámenia a riešené políciou. Vážny útočník tak nie je postihnutý a ponechávaný ďalším pokusom.
  • Ponuky môžu byť zo strany žien celkom ignorované.
  • Niektoré ženy sa zabávajú a zo zvedavosti komunikujú s útočníkmi.

Odporúčané správanie je pritom nahlasovať takýchto ľudí a ponuky priamo službe. Vážnejšie prípady vedúce k akémukoľvek ohrozeniu, či oslovenia namierené k neplnoletým osobám je dôležité nahlásiť polícii. Druhou stránkou veci je časová náročnosť a takmer žiaden jasný výsledok, ktorý by mohol byť vidinou a dôvodom riešenia týchto záležitostí. Zoznamky ako Be2.com sú potom celkom iný level ohrozenia. Táto zoznamka medializovaná ako nebezpečná pasca na peniaze v sebe miesi viac ako len vulgárne ponuky a neistotu.